Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület
Együtt könnyebb!

Pályázati felhívás

Editor: admin

Published: 9 évvel ezelőtt

 

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete a Magyar Nemzeti Bank támogatásával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévre felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező államilag támogatott, vagy önköltséges alapképzésben gazdasági tanulmányaikat a mellékletben felsorolt, Magyarországon államilag elismert felsőoktatási intézményekben folytató hallgatók részére.  

 

 

A pályázat célja a nehéz anyagi körülmények között élő, szociálisan hátrányos helyzetű, ugyanakkor tehetséges hallgatók támogatása.

Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan hallgató, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

- a pályázó családjában az egy főre jutó átlagjövedelem nettó 70 000 Ft/hó összeg alatt van, a családi pótlékot is beleértve,

- ha másod vagy harmad éves a hallgató, akkor az összesített korrigált kreditindexe a megelőző félévben eléri minimum a 3,5-ös szintet

- a tényleges folyósításhoz a 2014/15. tanév őszi szemeszterében is igazoltan el kell érni a 3,5 átlagot.

A pályázati űrlap és a kért dokumentumok postára adásának végső határideje: 2015. január 20.

 A pályázatokat postai úton az alábbi címre várjuk:

Nagycsaládosok Országos Egyesülete

1056 Budapest, Március 15. tér 8.

Jelige: „NOE Ösztöndíj”

 

A pályázat kötelező mellékletei:

ha első éves a hallgató, akkor a következő dokumentumokat kérjük beküldeni

- érettségi bizonyítvány másolata

- a felvételről szóló értesítő levél másolata

 

ha másod, harmad éves a hallgató

-a pályázó összesített korrigált kreditindexe - a megelőző félévben érje el minimum a 3,5-ös szintet, ennek igazolására a pályázónak el kell küldenie a megelőző félév eredményeiről a Tanulmányi Osztály vagy a Hallgatói Iroda által lepecsételt teljesítési lapot is

 

minden pályázónak be kell küldenie

- a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolását a 2014-2015. tanév első félévéről

- foglalkoztatói igazolások a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről

- a NOE tagsági igazolványának másolatát, amennyiben a család NOE tag

- motivációs levél a szak választásával kapcsolatban

 

 A pályázat csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibának minősül. Hiánypótlásra nem tudunk lehetőséget biztosítani.

 

A pályázat elbírálási határideje: várhatóan 2015 januárjában megtörténik.

 

Az országos ösztöndíj pályázat rendelkezésre álló kerete 3 000 000,- Ft. Az elnyerhető támogatás összege függ a beérkezett pályázatok számától, de maximum br. 49 000,- Ft lehet havonta. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap.

Az ösztöndíj folyósításának módja: 2015. februárban kifizetésre kerül a 2014. szeptember-januári időszakra vonatkozó ösztöndíj, majd ezt követően havi támogatásként folyósítjuk további 5 hónapon keresztül.

Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a hallgató a 2014/15. I. félévében elérje a 3,5-ös összesített korrigált kreditindexet, melyet a további ösztöndíj folyósításához igazolnia kell: a pályázónak el kell küldenie az első félév eredményeiről a Tanulmányi Osztály vagy a Hallgatói Iroda által lepecsételt teljesítési lapot, legkésőbb a félév zárása után 5 napon belül.

A nyertes pályázóval tanulmányi szerződést köt a Nagycsaládosok Országos Egyesülete.

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról 15 napon belül írásban értesíteni a Nagycsaládosok Országos Egyesületét. (1056 Budapest, Március 15. tér 8.) Ilyenek pl.: tanulmányok halasztása, tanulmányok helyének megváltozása (új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével), tanulmányi státusz (képzési forma, finanszírozási forma), személyes adatok változása.

A nyertes pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy tanulmányaival kapcsolatban havi egy alkalommal a NOE által biztosított mentornak telefonon vagy e-mailben beszámol.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. Ha a támogatás már folyósítva lett, a teljes átutalt összeget köteles visszafizetni.

 

Pályázati űrlap a www.noe.hu honlapunkról, illetve igényelhető a ronai.viktoria@noe.hu e-mail címen.

 

 


Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei/Recognised higher education institutions in Hungary

Állami egyetemek/State (public) universities

Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
Debreceni Egyetem, Debrecen
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
Kaposvári Egyetem, Kaposvár
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest
Miskolci Egyetem, Miskolc
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest
Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron
Óbudai Egyetem, Budapest
Pannon Egyetem, Veszprém
Pécsi Tudományegyetem, Pécs
Semmelweis Egyetem, Budapest
Szegedi Tudományegyetem, Szeged
Szent István Egyetem, Gödöllő
Széchenyi István Egyetem, Győr
Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest

Nem állami egyetemek/Non-state (private) universities

Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen
Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest
Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
Közép-európai Egyetem, Budapest
Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, Budapest
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

Állami főiskolák/State (public) colleges of education

Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest
Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros
Eötvös József Főiskola, Baja
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös
Kecskeméti Főiskola, Kecskemét
Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest
Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza
Szolnoki Főiskola, Szolnok


Nem állami főiskolák/Non-state (private) colleges of education

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest
Adventista Teológiai Főiskola, Pécel
Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest
Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác
Baptista Teológiai Akadémia, Budapest
Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest
Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Budapest
Edutus Főiskola, Tatabánya
Egri Hittudományi Főiskola, Eger
Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom
Gábor Dénes Főiskola, Budapest
Gál Ferenc Hittudományi Főiskola, Szeged
Golgota Teológiai Főiskola, Vajta
Győri Hittudományi Főiskola, Győr
IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest
Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár
Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete, Budapest
Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs
Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest
Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak
Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Budapest
Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza
Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc
Szent Pál Akadémia, Budapest
Tomori Pál Főiskola, Kalocsa
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém
Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest
Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest
Zsigmond Király Főiskola, Budapest

 

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület

7623 Pécs, Szabó József u. 4.  Telefon:72/520-568, 20/2890040

E-mail: pszne1987@gmail.com

Minden jog fenntartva! 2014  Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület  |  Powered by GridGuyz | Készítette: megaweb